Geïnteresseerd om lid te worden? Kom gerust eens langs op één van onze trainingsdagen! De club geeft kandidaat-leden de kans om het een drietal keer te proberen vooraleer aan te sluiten. Een paletje meebrengen hoeft zelfs niet. Wij beschikken over enkele oefenpaletjes.

Wie daarna beslist om lid te worden dient een aansluitingsdocument te ondertekenen & een lidgeld te betalen.

Aansluitingsdocumenten (meebrengen naar de training & afgeven aan een bestuurslid) 

Het aansluitingsdocument is vooral belangrijk voor de verzekering. Onze club sluit al zijn spelers immers aan bij de verzekeringspolis van de Vlaamse Tafeltennisliga. Wacht dus zeker niet om dit in orde te maken!

Voor nieuwe leden is er het document 'nieuwe aansluiting'. Jaarlijks dienen de bestaande leden een heraansluitingsdocument te ondertekenen. Bij minderjarige leden dient dit document steeds worden ondertekend door een ouder/voogd.

Opgelet: spelers die al lid zijn van een andere club kunnen niet automatisch lid worden van onze club. Zij dienen zich in de loop van mei op de transferlijst te plaatsen, waarna zij voor 21 juni een transferdocument dienen te tekenen. Deze spelers kunnen echter wel bij ons komen trainen onder de voorwaarden van een volwassen recreant (zie hieronder)

Lidgeld

Het lidgeld is geldig voor een seizoen, dat loopt van 1 augustus tot 31 mei van het jaar daarop.

 Voor het komende seizoen 2018-2019 heeft het bestuur de lidgelden voor ons club als volgt vastgelegd:

Jeugdspelers (geboortejaar 2000 en later) betalen 100 euro voor een volledig seizoen, dat loopt tot eind mei 2019. Dit tarief geldt ook voor de jeugdspelers, die deelnemen aan de competitie.Voor volwassen recreanten wordt 90 euro aangerekend. Volwassen competitiespelers kunnen lid worden voor een bedrag van 120 euro. 

Dit dient te worden vereffend op bankrekening BE85 9730 6509 3906 van TTC Oostkamp vzw onder vermelding van "lidgeld 2018-2019 & de naam van de speler". De inschrijving is slechts definitief na betaling van het lidgeld.

Tussenkomsten ziekenfondsen

Het bestuur maakt de spelers er attent op dat de (meeste) ziekenfondsen een jaarlijkse tussenkomst geven in het lidgeld van een sportclub. Het benodigde document verschilt per ziekenfonds en is beschikbaar op hun website. Dit document dient daarna door de club te worden geattesteerd. Hiervoor kun je bij een bestuurslid (best: Peter) terecht.

TTCO-nostalgie

TTCO-nostalgie

enkele groepsfoto's & memorabele momenten uit het verleden van TTC Oostkamp

Saive-demonstratie 2015

Saive-demonstratie 2015

in 2015 gaven de broers Saive een demonstratie in de Valkaart ter ere van 35 jaar TTC Oostkamp

jeugdtornooi 2018

jeugdtornooi 2018

sfeerbeelden van het jeugdtornooi op 19/09/2018

2016-2017

2016-2017

sfeerbeelden van het seizoen 2016-2017

nuttige tips...

nuttige tips...

...voor beginnende spelers